Freedom and losing the Internet16 Apr 2009

The following is in Swedish, but a summary of what it's all about can be found here. Please act before it's too late.

Vi är på väg att förlora vårt fria internet och istället få ett tight kontrollerat köpcentrum där dissidenter och oliktänkande av alla slag effektivt kan tystas. Än är det inte för sent att göra nåt åt saken, men tiden är knapp. Den 5 maj röstar parlamentet om EU:s telekompaket.

DN skriver om bl a följande yttranden av Näringsdepartementets Jörgen Samuelsson, Sveriges delegat i rådsarbetsgruppen för telekommunikationer:

[JS]: "Är telekommunikation en mänsklig rättighet? Vad tror du en liten fattig pojke i Afrika tycker är mänskliga rättigheter?"

Varför används ordet telekommunikation istället för bara "kommunikation", som är exakt vad det handlar om? Det får väl anses vara en självklarhet att möjligheten till fri kommunikation, där yttrandefrihet ingår som ett delkoncept, är en mänsklig rättighet vars värde knappast kan överskattas. Det faktum att det handlar om "tele"-kommunikation minskar på inget sätt vikten av det som kommuniceras utan är bara en följd av att teknologiska framsteg gjort just den sortens kommunikation till ett oerhört kraftfullt sätt att framföra sina egna åsikter och ta del av andras.

Om vi tar bort telekommunikation ur rätten till fri kommunikation, hur ska då en medborgare realistiskt kunna göra sig hörd i dagens samhälle och hur ska det se ut om 10 år? Ska bara godkända människor och företag ha rätten att dela med sig av sina åsikter på nätet medan de oönskade massorna begränsas till att kunna stå och skrika för döva öron på torgen i sina små hembyar?

Det vore en obeskrivlig förlust för mänskligheten om dessa rättigheter skulle urholkas eller rent av försvinna. För första gången i världshistorien finns ett redskap som gör det möjligt för vem som helst att billigt och enkelt kommunicera med nästan vilken annan människa som helst. Det är stort. Du behöver inte längre ett boktryckeri bakom dig för att bli läst.

Den tragiska realiteten att det fortfarande finns fattiga pojkar och flickor i Afrika som varken har mat för dagen eller tak över huvudet är väl ändå inget argument för inskränkandet av övriga mänskliga rättigheter? Om något så poängterar det bara ytterligare vikten av att de olyckligas situation fritt kan belysas av vem som helst och förhoppningsvis därmed på sikt leda till en förbättring av deras livsvillkor.

[DN]: "Men om friheten på nätet inskränks kan väl det vara ett problem?"
[JS]: "Frihet är viktigt, men det handlar om en kommersiell tjänst. Jag kan inte se likheten mellan åtkomst till nätet och rätten till tak över huvudet."

Det är väldigt svårt att tro att Jörgen Samuelsson, som verkar ha haft förhållandevis mycket tidigare erfarenhet av internet och förmodligen innehar sin position delvis tack vare sitt kunnande inom området, på fullt allvar ska kunna så katastrofalt missa vad internet betyder och vilka möjligheter det erbjuder. Att i ett slag reducera denna fantastiska mänskliga, demokratiska och jämlikhetsfrämjande skapelse till "en kommersiell tjänst" gör mig förskräckt och närmast gråtfärdig.

Den kommersiella aspekten av internet må vara nog så viktig för ekonomiska och samhälleliga intressen men den är bara en väldigt liten del av den stora bilden. Tyvärr får den delen emellertid alldeles för ofta, av förståeliga skäl, en oproportionerligt stor andel av uppmärksamheten i kommersiella massmedier och till synes även i politiska diskussioner och överlägganden. Även om vi ännu är så lyckligt lottade att politiker med makt inte är till salu här i Sverige så köps entusiastiska lobbyister väldigt mycket lättare med hårda pengar än med mjuka vädjanden om vikten av frihet.

Den här pågående begränsningen av frihet på internet framstår som ett fatalt steg mot totalitarism och ohämmat förtryck av grundläggande demokratiska och mänskliga rättigheter. Låt oss skynda oss att vända om innan det är för sent.

Via telekommunikation och med ansträngt hopp om framtiden,
Mikael Klasson
2009-04-15

Mer information:
http://www.blackouteurope.eu/
http://www.laquadrature.net/en
http://www.dn.se/kultur-noje/forhandlingar-i-bryssel-om-eus-telekompaket-1.844537
http://www.dn.se/fordjupning/europa2009/internetanvandarens-guide-till-eus-telekompaket-1.833955
http://www.dn.se/nyheter/politik/telekompaketet-for-eu-och-sverige-narmare-reglerat-internet-1.834526

Comments
Your name?


Alright, what's 2 + 6 then?
Let's hear it:
© Mikael Klasson (anything @ this site)
® 04 Jun 2012 21:36:03